نیروگاه برقابی، پنل خورشیدی

نیروگاه برقابی، پنل خورشیدی شناور

بزرگ ترین نیروگاه برقابی، پنل خورشیدی شناور در امریکای شمالی در Sayreville نیوجرسی

نیروگاه برقابی، پنل خورشیدی شناور و ذخیره سازی انرژی در کنار یکدیگر

پنل خورشیدی شناور می تواند روی مخازن آب نیروگاه برقابی نصب شود. این سیستم ترکیبی می تواند با اهداف مختلفی اجرا شود که در ادامه شرح داده می شود. پروژه Vattenfall در آلمان گامی فراتر از سدهای ساده نیروگاه های برقابی برای درگیر کردن مخازن ذخیره انرژی آب تلمبه ای (Pumped Hydro Energy Storage) است.

این شرکت در جستجوی فرصت هایی برای توسعه ۸ نیروگاه خود بود که پنل های خورشیدی جواب آن می توانست باشد. این شرکت پروژه “PV @ hydro” خود را با هدف نصب ۵ مگاوات پنل خورشیدی در سدهای ذخیره آب تلمبه ای خود در آلمان، با استفاده از فضای موجود در محوطه ها و سقف ساختمان های مختلف در سایت ها، آغاز کرد. تا سال ۲۰۱۸، پروژه PV@hydro با برنامه ریزی برای پانل های خورشیدی جدید در نیروگاه ذخیره انرژی آب تلمبه ای Geesthacht  در نزدیکی هامبورگ و درWendefurth ،Hohenwarte  و Markersbach در حال شکل گیری بود.

در آخرین اخبارVattenfall در حال رسیدن به هدف اولیه ۵ مگاواتی است. هفته گذشته این شرکت برنامه ریزی برای ۱۱۰۰۰ صفحه خورشیدی را در Markersbach با مجموع ۴٫۶ مگاوات اعلام کرد. تأسیسات۲٫۴ Geesthacht  مگاوات اضافی نصب خواهد کرد. احیای مجدد نیروگاه برقابی با صفحه های خورشیدی شناور، برق با برایند انتشار صفر تولید می کند.

چرا پنل های خورشیدی باید بر روی سدهای نیروگاه برقابی قرار بگیرد؟

استفاده از زیر ساخت نیروگاه

از عوامل محدود کننده نصب پنل خورشیدی، می توان به دسترسی به خطوط انتقال، بازارهای برق و زیرساخت های انتقال اشاره کرد. صفحات خورشیدی را می توان روی زیرساخت های موجود نصب کرد یا روی سطح آب شناور کرد. سدهای برقابی همچنین دارای جاده های داخلی، زیرساخت های انتقال نیرو و دسترسی به بازارهای برق هستند.

افزایش بهره وری نیروگاه برقابی

استقرار صفحات خورشیدی که روی سطح آب شناور هستند می تواند راهی برای افزایش عملکرد بدون گسترش سدهای موجود یا ساخت سدهای جدید ایجاد کند. نتایج نشان می دهد که سرمایه گذاری برای نصب سیستم های FPV (فتوولتائیک شناور) بر روی مخازن سدها منجر به بهبود قابل توجهی در قابلیت اطمینان کلی سیستم می شود.

توسعه دهندگان کاملاً مطمئن هستند که نور خورشید بعد از ظهر از آب منعکس می شود و باعث افزایش غیرمنتظره بازدهی در اواخر روز برای صفحات می شود.

صرفه جویی در مصرف آب

نیروگاه برقابی، پنل خورشیدی شناور در کنار هم باعث صرفه جویی در مصرف آب می شوند. صفحات خورشیدی شناور مزیت مهمی نسبت به انرژی بادی و انرژی خورشیدی دارند که روی زمین نصب می شود، از این جهت که با کاهش تبخیر به صرفه جویی در مصرف آب کمک می کنند. صفحات خورشیدی شناور علاوه بر نیروگاه برقابی و مخازن ذخیره انرژی آب تلمبه ای، شامل استخرها، دریاچه ها و سایر آب ها نیز می تواند باشد.

مزایای زیست محیطی پنل خورشیدی

بزرگترین چیدمان پنل خورشیدی شناور در آمریکای در Sayreville ، نیوجرسی تکمیل شد که این مجموعه روی استخرهای نگهداری تصفیه خانه آب شهر کار می کنند. این استخرها توسط یک پارک عمومی احاطه شده است که ظاهرا یک مکان ماهیگیری محبوب است و به دلیل افزایش سایه و کاهش رشد جلبک ها، زیستگاه سالم تری را برای ماهی ها پیش بینی می کند.

Tina Casey  سپتامبر ۲۰۲۰

نصب بزرگ ترین نیروگاه برقابی، پنل خورشیدی شناور در امریکای شمالی در Sayreville نیوجرسی

نصب بزرگ ترین نیروگاه برقابی، پنل خورشیدی شناور در امریکای شمالی در Sayreville نیوجرسی