پروژه ها

نیروگاه حرارتی
انرژی خورشیدی
توربین بادی
انرژی برق آبی

محیط زندگی سالم، ضرورت توسعه انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر، نیاز به تغییر رویکرد تولید انرژی و کاهش آلاینده‌های زیست محیطی محرک‌های اساسی ارتقا سطح زندگی بشمار می‌روند. عدم وابستگی به منابع انرژی‌های فسیلی، توسعه پایدار و تامین زنجیره انرژی مطمئن، جزو عوامل ضروری زیرساختهای جوامع در حال توسعه محسوب می‌شود. سنگ باد می‌کوشد تا با ارائه خدمات تخصصی در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر نقش خود را در این حوزه به شایستگی ایفا نماید.

سنگ باد بهمن شرق

با عنایت به اهمیت روزافزون برق در کشور، محدودیت های سوخت‌های فسیلی، رویکرد کشور در توسعه نیروگاه های پاک و تجدیدپذیر و پتانسیل فوق العاده خطه خراسان در زمینه منابع مختلف انرژیهای تجدیدپذیر (انرژی بادی، انرژی برق آبی، انرژی خورشیدی و ..) شرکت سنگ باد بهمن شرق، بعنوان یک شرکت ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر با بهره گیری از تجارب متخصصین این حوزه در سال ۹۶ آغاز به کار کرد.

اهم زمینه های  فعالیت شرکت سنگ باد بهمن شرق شامل مشاوره، توسعه، تامین  تجهیزات و مدیریت طرح نیروگاه های بادی، برقابی، سامانه های خورشیدی کوچک مقیاس و مولدهای  گازی کوچک مقیاس می‌باشد.