پروژه ها

نیروگاه حرارتی مقیاس کوچک2
نیروگاه حرارتی مقیاس کوچک
انرژی خورشیدی2
نیروگاه خورشیدی
نیروگاه بادی2
نیروگاه بادی

سنگ باد بهمن شرق

با عنایت به اهمیت روزافزون برق در کشور، محدودیت های سوخت‌های فسیلی، رویکرد کشور در توسعه نیروگاه های پاک و تجدیدپذیر و پتانسیل فوق العاده خطه خراسان در زمینه منابع مختلف انرژیهای تجدیدپذیر (بادی، خورشیدی و ..) شرکت سنگ باد بهمن شرق، بعنوان یک شرکت ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر با بهره گیری از تجارب متخصصین این حوزه در سال ۹۶ آغاز به کار کرد.

اهم زمینه های  فعالیت این شرکت شامل مشاوره، توسعه، تامین  تجهیزات و مدیریت طرح نیروگاه های بادی، سامانه های خورشیدی کوچک مقیاس و مولدهای  گازی کوچک مقیاس می‌باشد.