برنامه راهبردی سند چشم‌انداز منابع تجدیدپذیر وزارت نیرو

برنامه راهبردی سند چشم‌انداز منابع تجدیدپذیر وزارت نیرو

برنامه راهبردی سند چشم‌انداز منابع تجدیدپذیر

برنامه راهبردی سند چشم‌انداز منابع تجدیدپذیر

برنامه راهبردی سند چشم‌انداز منابع تجدیدپذیر وزارت نیرو در تاریخ مرداد ۱۳۹۰ برای افق ۱۴۰۴

وزارت نیرو در بخش برق با استفاده از منابع متنوع و در دسترس انرژی, مدیریت تقاضا، تکیه بر ساختاری منسجم و متخصصین توانمند و خلاق به گونه‌ای عمل می‌کند تا کشور در عرضه برق مطمئن و پایا و با کیفیت مناسب (در حد استانداردهای جهانی) سرآمد کشورهای منطقه گردد و با ایجاد بسترهای لازم، دسترسی آزاد به شبکه و رقابت منصفانه در بازار برق را میسر نموده و جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرکز راهبردی شبکه برق در منطقه تثبیت گردد.

برنامه راهبردی سند چشم‌انداز منابع تجدیدپذیر:

 • ارتقاء سطح تحقیق و توسعه و فناوری بخش برق و انرژی:
  • شناسایی، انتقال و بومی‌سازی فن‌آوری‌های نوین و سازگار با محیط زیست
 • افزایش بهره‌وری تولید برق و ارتقاء بازده نیروگاه‌ها:
  • تنوع‌بخشی در سوخت نیروگاه‌ها و توسعه ظرفیت‌های قانونی برای اولویت‌بخشی به تأمین سوخت نیروگاه‌ها
 • ارتقاء توانمندی در تولید برق از انرژی‌های نو و تجدیدپذیر:
  • تمرکز بر تحقیق و پژوهش و بومی‌سازی فن‌آوری در فعالیت‌های مربوط به تولید برق از انرژی خورشیدی و بادی در کشور
  • تخصیص درصد معین و فزاینده‌ای از اعتبارات تحقیقاتی به بومی‌سازی فن‌آوری‌های مرتبط با انرژی‌های نو و تجدیدپذیر
  • تعریف و اجرای پروژه‌های نمونه در زمینه انرژی‌های نو و تجدیدپذیر و تجاری‌سازی آن‌ها
  • بسترسازی، حمایت و جلب مشارکت بخش غیردولتی برای توسعه انرژی‌های نو و تجدیدپذیر
  • جلب مشارکت مردم برای حمایت از تولید برق از انرژی‌های نو و تجدیدپذیر
  • تنظیم قوانین مناسب در بازار برق به منظور توسعه استفاده از انرژی‌های نو و تجدیدپذیر
 • توسعه مبادلات منطقه‌ای برق:
  • اعطای مجوز صادراتی به تولیدکنندگان برق از منابع انرژی نو و تجدیدپذیر
 • تقویت قدرت بازدارندگی و کاهش آسیب‌پذیری بخش با رویکرد استمرار ارائه خدمات: