ارتباط با ما

ادرس سنگ باد بهمن شرق

آدرس دفتر مشهد:

آدرس دفتر : مشهد-امام خمینی۲۸-برج مرمر-ورودی اداری ۳-طبقه۸-واحد۶

تلفن و نمابر: ۸۱۱۴۳۱۹ ۵۱۳ ۹۸+

آدرس دفتر مرکزی (گروه راه نو): مشهد- فلسطین۲۰ – پلاک ۷۹

کدپستی: ۹۱۸۵۷۸۵۶۷۱

تلفن تماس: ۷۶۰۶۳۵۰ ۵۱۳ ۹۸+

فکس: ۷۶۰۶۳۵۵ ۵۱۳ ۹۸+

شماره تلفن