اخبار داخلی

2018/07/06

امکان سنجی استفاده از ظرفیت تولید داخلی جهت حمایت از تولید ملی

  آغاز مذاکرات جهت استفاده از ظرفیت تولید داخلی با شرکت مپنا مادر جهت استفاده از توربین های ۲٫۵ مگاوات در مزرعه بادی شرکت پدیده مرو […]
2018/07/06

اتمام خاکبرداری ۴ پروژه راه اندازی نیروگاه بادی در منطقه بادی خواف

طبق اعلام مدیر فنی شرکت سنگ باد خاکبرداری ۴ پروژه اول مشتریان خصوصی نیروگاه بادی شرکت آقایان: شمابادی – گرایلی – عقیلی نیا و خانم صفایی، […]
2018/07/06

خرید سهام شرکت دانش بنیان فروهر فناور کوروش

این شرکت در راستای توسعه سبد خدماتی، اقدام به خرید و تملک سهام شرکت دانش بنیان فروهر فناور کوروش نموده است. جناب آقای  دکتر جامی، رئیس […]