نصب توربین بادی

نصب توربین بادی

نصب توربین بادی

طول و پیچیدگی فرایند نصب توربین بادی وابسته به اندازه و نوع توربین بادی است. قبل از نصب توربین بادی تحقیقات فنی در مورد سایت نیروگاه، داده برداری سرعت و جهت باد لازم است که برای اطلاعات بیشتر می توان مقاله های میدان بادی و جهت باد مطالعه شود. لازم به ذکر است که مراحل قانونی کسب مجوز نیروگاه بادی و مجوز اتصال به شبکه برق نیز باید طی شود. شکل زیر گانت چارت تقریبی نصب توربین بادی به همراه پیشنیاز های ان را بیان می کند(نقل از هاب انرژی تجدید پذیر بریتانیا). مرحله اخر لیست زیر که نصب توربین بادی است به صورت تفصیلی بیان می شود.

گام های نصب توربین های بادی

فونداسیون توربین بادی

مراحل کاری اجرای فونداسیون توربین بادی به صورت زیر است.

  • تعیین مختصات دقیق توربین بادی به وسیله GPS و خط کشی زمین بر اساس عرض استاندارد فونداسیون
  • گودبرداری زمین به وسیله بیل مکانیکی- سطح فونداسیون باید تراز باشد.
  • دیوار چینی فونداسیون به وسیله بلوک های بتنی برای تعیین مرز بتن ریزی
  • ازمایش دانسیته خاک کف فونداسیون برای بررسی مقاومت بستر خاک
  • ریختن بتن مگر (بتی که با ضخامت کم در کف فونداسیون ریخته می شود تا از اختلاط بتن اصلی با خاک جلوگیری کند)
  • الماتور بندی فونداسیون- الماتور بندی به وسیله میله های فولادی آجدار صورت می گیرد که قبل از استفاده باید آزمایش های کشش، خمش و خمش دوبل انجام شود.
  • نصب امبدد (پایه برج توربین بادی ) روی الماتور ها و اتصال آن دو به هم. امبدد قسمت زیرین برج توربین بادی است که سیم هاب برق را به طرف کلیدخانه هدایت میکند و برج را به الماتورها وصل می کند. تراز بودن امبدد بسیار مهم است و یک میلی متر انحراف، می تواند در ارتفاع ۵۰ متری برج توربین بادی، باعث کج شدن آن شود که ممکن است باعث سقوط توربین شود.
  • بتن ریزی فونداسیون که بیش از ۴۵ روز زمان باید طی شود تا بتن اماده نصب برج توربین شود.
  • نصب ارت توربین بادی- سیستم ارت یا سیستم اتصال به زمین برای انتقال برق یک صاعقه احتمالی به زمین طراحی می شود. هنگام اصابت صاعقه برق به زمین منتقل می شود تا از آسیب به تجهیزات برقی و کنترلی جلوگیری شود.
 نصب توربین بادی

بتن ریزی برج توربین بادی ۶۶۰ کیلووات گروه راه نو

همان طور که در تصویر بالا مشاهده می شود، فونداسیون گود برداری شده،دورچینی صورت گرفته، الماتور بندی از داخل امبدد صورت انجام شده و در پایان فرایند بتن ریزی برای نصب توربین بادی اجرا می شود.

صفحات مسی سیستم ارت توربین بادی 1

صفحات مسی سیستم ارت توربین بادی

مسیر کابل تا سویتچ خانه

برق خارج شده از توربین با ترانسفوماتور منتقل می شود تا ولتاژ ان تنظیم شود و سپس به کلیدخانه برای اتصال به شبکه وصل می شود. فونداسیون ترانس توربین مانند فونداسیون خود توربین است ولی در اندازه های کوچک تر.

 نصب توربین-بادی 660

فرایند-کابل-کشی-توربین-بادی-۶۶۰-کیلووات گروه راه نو

حمل و نقل اجزای توربین

بزرگ ترین چالش حمل و نقل اجزای توربین بادی پره های ان است که در ابعاد کمتر از یک مگاوات به وسیله یک تریلی می توان منتقل شود ولی برای پره های توربین های ۲٫۵ مگاواتی با طول پره ۴۰ متر نیاز به تجهیزات مناسب تری است و باید مسیر حمل و نقل درست انتخاب شود یا فرایند مناسب سازی، پیاده شود. در توربین های بزرگ که قطر برج بیش از عرض جاده است محدودیت حمل و نقل ایجاد می شود.

حمل نصب توربین بادی

حمل مقطع پایینی برج توربین بادی ۵ مگاوات

برپاکردن برج

برای برپا کردن برج توربین بادی، قطعه های برج به وسیله جرثقیل به صورت عمودی بلند می شود. هنگامی که لبه های دو قطعه به هم نزدیک شد، یک کارگر پیچ های اتصال دو برج را وصل می کند تا به صورت موقت راستای قطعه برج تصحیح شود تا بقیقه پیچ ها برج که بسیار زیادند وصل و سفت شوند.

نصب توربین بادی

برپاکردن توربین بادی ۶۶۰ کیلووات گروه راه نو

نصب ناسل

نصب ناسل با توجه به نوع ان تغییر می کند برای مثال در شکل زیر یک ناسل توربین بادی بدون گیربکس نشان داده شده است. ناسل به برج نزدیک می شود تا کارگر پیچ های اتصال را برقرار کند.

نصب توربین بادی - ناسل یا ژنراتور

نصب ناسل یا ژنراتور توربین بادی

نصب روتور

نصب روتور که شامل هاب و پره ها می شود معمولا به دو صورت انجام میشود یا به صورت تکی نصب میشوند که ابتدا هاب متصل میشود و سپس هر پره به صورت جدا به هاب متصل می شود. یا کل پره ها روی زمین به هاب متصل می شود و سپس کل روتور سوار به ناسل می شود.

 نصب توربین بادی

نصب پره روی هاب در روتور توربین بادی ۶۶۰ کیلووات گروه راه نو

 نصب توربین بادی

نصب روتور توربین بادی ۶۶۰ کیلووات گروه راه نو

کابل کشی

اتصال به شبکه

چک نهایی

مقالات بیشتر در مورد توربین بادی

میدان بادی

سایه باد

اتصال نیروگاه بادی

جهت باد غالب

اجزای توربین بادی

هزینه توربین بادی

ژنراتور توربین بادی

ارتفاع برج توربین بادی