میدان بادی چیست؟

میدان بادی

میدان بادی چیست؟

میدان بادی اصطلاحا به منطقه ای گفته می شود که مقدار میانگین سرعت باد، به صورت چشمگیر بیش از نقاط دیگر باشد. در زمینه انرژی های تجدید پذیر، میدان بادی، منطقه ای است که میانگین سرعت آن، برای بازدهی توربین بادی مناسب باشد. در میان مناطق مختلف ایران، منطقه خواف، منجیل، بینالود میدان های بادی قدرتمند و مشهور هستند. منطقه بادی خواف در میان متخصصین این امر شهرت جهانی دارد. شکل زیر جریان باد ایران را در ارتفاع ۱۰۰ متری از سطح زمین نشان می دهد. چگالی خطوط بیشتر به معنی سرعت بیشتر باد است. در این شکل بهترین منطقه بادی ایران به وضوع دیده می شود.

نقشه باد های ایران

نقشه باد های ایران

میدان بادی خواف

میدان بادی خواف در مرز بین ایران و افغانستان است و به صورت مشترک قابل استفاده است. شکل زیر سرعت باد در منطقه بادی خواف برای ارتفاع ۵۰ متر از سطح زمین را نشان می دهد. انتهای میدان بادی خواف به شهر هرات افغانستان میرسد.

سرعت باد میانگین میدان بادی خواف

سرعت باد میانگین میدان بادی خواف

میدان بادی بینالود

میانگین سالیانه سرعت باد میدان بادی بینالود در شکل زیر برای ارتفاع ۵۰ متری از سطح زمین نشان داده شده است. وجود کوه های بینالود منجر به ایجاد کانال باد در این منطقه شده است که در شکل بعد ملاحظه می شود.

سرعت باد میانگین میدان بادی بینالود

سرعت باد میانگین میدان بادی بینالود

میدان بادی منجیل

میانگین سالیانه سرعت باد میدان بادی منجیل در شکل زیر برای ارتفاع ۵۰ متری از سطح زمین نشان داده شده است. در سایت منجیل ۸۷ درصد روزهای سال، باد وجود دارد که در کل ۲ میلیون کیلو وات ساعت برای یک توربین ۶۶۰ کیلووات می‌توان بدست آورد. نیروگاه بادی منجیل دارای ۱۷۱ توربین است. توربین‌ها از سه پره به طول تقریبی ۱۷ الی ۲۳ متر (قطر روتور ۳۵الی ۴۷ متر) ساخته شده‌اند. کار ساخت این نیروگاه توسط ماشین‌سازی اراک (توربین) و اراک‌دیسک (گیربکس) تحت‌لیسانس یک شرکت دانمارکی در دهه ۱۳۷۰ خورشیدی انجام گرفت.

سرعت باد میانگین میدان بادی منجیل

سرعت باد میانگین میدان بادی منجیل

میدان های بادی بسیاری در ایران وجود دارد که از انها برای تولید برق تجدید پذیر استفاده شده است مانند میل نادر، سیاه بیشه، اقکند، کهک و غیره.

آیا جهت باد در یک میدان بادی ثابت است؟

البته که خیر. جهت و مقدار باد در هر مکانی، همواره در حال تغییر است. برای استفاده مفید از انرژی باد یا بررسی بهتر ویژگی های هواشناسی، بهتر است اطلاعات باد به صورت آماری مطالعه و به صورت نمودار گزارش شود تا کمیت و کیفیت باد برای استفاده تعیین گردد.

گلباد

گلباد یا windrose نموداری است که سرعت، جهت و تواتر بادهای یک مکان معین را با استفاده از یک دستگاه مختصات مرکزی نشان می دهد. به معنای ساده تر نشان می دهد که جریان های بادی، از کدام طرف و با چه سرعتی می وزند. برای مثال با توجه به گلباد شکل زیر به نظر می رسد شدید ترین باد ها از طرف جنوب می وزد و در جایگاه بعدی باد هایی از سمت شمال غربی و غرب بیشترین وزش را دارند. رنگ این نمودار سرعت باد و بلندی هر گراف، درصد زمان وزش را نشان می دهد.

گلباد

تفسیر گلباد

شکل زیر نمونه ای از تفسیر گلباد توسط مهندس همتی را نشان می دهد.

کاربرد های گلباد

امکانسنجی (مکان یابی ، چگالی و توان باد ، ایستائی باد و …) برای استفاده از انرژی باد

– طراحی باند فرودگاه ها ، زمین های ورزشی و …

– طراحی­های شهری (نحوه استقرار پنجره ها ، بازشوها و …)

– مکان یابی جهت گسترش فضای سبز

– عدم استقرار صنایع آلاینده در جهت باد غالب منطقه

تفسیر یک گلباد بدون نقشه برجستگی (توپوگرافی) دشوار است اثرات محلی باعث تغییرات مهمی در جریانات هوا می شوند.

تفسیر گلباد

تفسیر گلباد

مقالات بیشتر در مورد توربین بادی

سایه باد

اتصال نیروگاه بادی

جهت باد غالب

اجزای توربین بادی

نصب توربین بادی

هزینه توربین بادی

ژنراتور توربین بادی

ارتفاع برج توربین بادی