مدیرعامل توانیر تغییر می‌کند/ نهایی شدن گزینه جایگزینی کردی

مدیرعامل توانیر تغییر می‌کند/ نهایی شدن گزینه جایگزینی کردی

مدیرعامل توانیر تغییر می‌کند/ نهایی شدن گزینه جایگزینی کردی

مدیرعامل توانیر

مدیرعامل توانیر تغییر می‌کند/ نهایی شدن گزینه جایگزینی کردی

۲۲ فرودین ۹۴ با حصور چیت چیان وزیر نیروی سابق، به یکباره و بدون اطلاع قبلی، آرش کردی به جای همایون حائری به مدیرعاملی توانیر معرفی و منصوب شد.

آرش کردی جوان در حالی به مدیرعاملی توانیر رسید که قبل از آن سابقه مدیرعاملی برق باختر را در کارنامه داشت و چند ماه قبل از انتخاب به مدیرعاملی توانیر به عضویت هیئت مدیره شرکت مدیریت شیبکه برق ایران درآمد تا شرایط لازم برای احراز این سمت جدید را داشته باشد.با روی کار آمدن حائری و معاون وزیری وی، زمزمه‌های تغییر مدیرعاملی توانیر بیش از پیش شنیده شد و گزینه‌های متعددی در این خصوص مطرح گشت.

با آنکه قرار بود قبل از پیک تابستان، مدیرعامل جدید توانیر معرفی شود. اما این مهم به بعد از پیک موکول شد که به نظر می‌رسد به زودی مدیرعامل جدید توانیر معرفی شود.

وزیر نیرو بدون انتشار فراخوان عمومی برای تعیین مدیرعاملی توانیر، قرار است محمد حسن متولی زاده قائینی، مدیرعامل فعلی برق منطقه‌ای خراسان را بعنوان جانشین کردی معرفی و منصوب نماید.

متولی زاده با حائری نشست‌های مختلفی داشته و با وزیر نیرو نیز دیدار کرده است. بر اساس گزارش‌های دریافتی تاییدیه‌های لازم برای معرفی وی به مدیرعاملی توانیر در حال اخذ شدن است و به زودی وی به مدیرعاملی توانیر منصوب می‌شود.

قرار است در یکی از جلسات هفتگی شورای معاونین با وزیر نیرو، متولی زاده معرفی شده و حکم انتصاب وی رسما اعطا گردد. با توجه به اینکه اردکانیان معمولا در همان روز برگزاری جلسه، خبر نهایی را اعلام می‌کند، لذا احتمال معرفی شدن کردی در روز‌های آتی بدون هماهنگی های قبلی وجود دارد.

گرچه قبلا پیش بینی می شد وزیر نیرو متولی زاده در هفته جاری معرفی نماید. ولی زمزمه‌های استیضاح اردکانیان در مجلس و کشاندن وی به صحن علنی، حاشیه‌های زیاد دولت و فشار مجلس بر وزرا، ممکن است این برنامه را تغییر دهد.

علاوه بر متولی زاده از غلامرضا خوش خلق، سیدزمان حسینی و حتی محمودرضا حقی فام نیز به عنوان نامزد‌های دیگر سمت مدیرعاملی توانیر یاد می‌شد که در نهایت، تصمیم حائری و وزیر نیرو بر متولی زاده قرار گرفت.

محمد حسن متولی زاده از شهریورماه سال ۹۰ به سمت مدیرعاملی برق منطقه‌ای خراسان منصوب شده است. ۳۰ آبان ۸۶ آرش کردی جای محمدحسن متولی زاده را در برق منطقه‌ای باختر گرفت و بعد از ۱۰ سال این بار متولی زاده جای کردی را در توانیر می گیرد.