سوابق کاری

همانطور که پیش‌تر اشاره شد، مدیران و کارشناسان شرکت سنگ باد بهمن شرق در تعدادی از پروژه‌های نیروگاهی همکاری‌های متعددی داشته‌اند. لکن در قالب یک شرکت تخصصی و مستقل پروژه‌های ذیل را در کارنامه کاری خود دارند که از جمله می‌توان به جدول زیر اشاره نمود:

 

  1. اهم قرارداد‌های جاری این شرکت در حوزۀ توسعۀ نیروگاه‌های بادی:
ردیف نام شرکت/شخص طرف قرارداد موضوع قرارداد نوع نیروگاه ظرفیت
۱ شرکت پدیدۀ مروزیست EPC+F بادی ۵۰ مگاوات
۲ آقای شما آبادی EPC/ TURN KEY بادی ۷۱۰ کیلو وات
۳ آقای صفایی EPC/ TURN KEY بادی ۷۱۰ کیلو وات
۴ آقای گرایلی EPC/ TURN KEY بادی ۷۱۰ کیلو وات
۵ آقای عقیلی-۱ EPC/ TURN KEY بادی ۷۱۰ کیلو وات
۶ آقای عقیلی-۲ EPC/ TURN KEY بادی ۷۱۰ کیلو وات
۷ آقای قرائی EPC/ TURN KEY بادی ۷۱۰ کیلو وات
۸ آقای خسروی EPC/ TURN KEY بادی ۷۱۰ کیلو وات
۹ آقای حشمتی-۱ EPC/ TURN KEY بادی ۷۱۰ کیلو وات
۱۰ آقای حشمتی-۲ EPC/ TURN KEY بادی ۷۱۰ کیلو وات
۱۱ شرکت کارآفرینان نیرومند باد شرق EPC/ TURN KEY بادی ۷۱۰ کیلو وات
۱۲ آقای نصیری EPC/ TURN KEY بادی ۷۱۰ کیلو وات
۱۳ آقای حسین تقی پور EPC/ TURN KEY بادی ۷۱۰ کیلو وات
۱۴ آقای اسماعیل قاسمی EPC/ TURN KEY بادی ۷۱۰ کیلو وات
۱۵ آقای یوسف قاسمی EPC/ TURN KEY بادی ۷۱۰ کیلو وات
۱۶ آقای عباس تقی پور-۱ EPC/ TURN KEY بادی ۷۱۰ کیلو وات
۱۷ آقای عباس تقی پور-۲ EPC/ TURN KEY بادی ۷۱۰ کیلو وات
۱۸ آقای عطایی EPC/ TURN KEY بادی ۷۱۰ کیلو وات