سرمایه گذاری

شرکت سنگ باد بهمن شرق با بهره‌مندی از ظرفیت مشاوران قدرتمند در حوزۀ تأمین مالی و پشتوانۀ مالی شرکا و ذی‌نفعان طرف حساب این شرکت آماده ی ارائۀ خدمات ذیل در حوزۀ سرمایه‌گذاری به مشتریان و جامعۀ هدف خود خواهد بود.

  • مطالعه و پیشنهاد سرمایه‌گذاری نحوه ی سرمایه‌گذاری بر اساس توانمندی‌های مشتری
  • ارائۀ طرح‌های بررسی شده برای سرمایه‌گذاری مطمئن در حوزه‌های مرتبط به انرژی‌های تجدید‌پذیر
  • انجام مطالعات امکان‌سنجی (طرح توجیهی) مطابق با روش تأمین مالی
  • ارائۀ خدمات مشاوره‌ای و اخذ مجوزهای لازم
  • مشاوره جهت أخذ وام ریالی از بانک‌ها و مؤسسات مالی(طرح توجیهی، مذاکرات و…) داخلی
  • مشاوره جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اخذ فاینانس
  • مشاوره جهت انتخاب دانش فنی تکنولوژی بر اساس حجم سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌های اقتصادی