حائری:مدیریت تأمین و تقاضا دو محور اصلی برنامه‌ها برای پیک برق ۹۸ است

حائری:مدیریت تأمین و تقاضا دو محور اصلی برنامه‌ها برای پیک برق ۹۸ است

حائری:مدیریت تأمین و تقاضا دو محور اصلی برنامه‌ها برای پیک برق ۹۸ است

همایون حائری معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی اظهار داشت: پیک تابستان را در سال ۹۷ پشت سر گذاشتیم و بنابر بررسی‌های صورت گرفته، با توجه به کاهش دما، در روز‌های باقی مانده از تابستان دیگر شاهد افزایش مصرف به بیش از ۵۵ هزار مگاوات نخواهیم بود.

وی افزود: بیشترین مصرف لحظه‌ای برق در سال جاری مربوط به روز بیستم تیرماه با ثبت مصرف لحظه‌ای ۵۷ هزار و ۹۷ مگاوات بود و بیشترین مقدار تأمین برق در پیک سال جاری از محل تولید نیروگاه‌های حرارتی تأمین شد.معاون وزیر نیرو با بیان اینکه “بار کاهش تولید برق در نیروگاه‌های برق آبی را نیروگاه‌های حرارتی بر دوش کشیدند”، گفت: با وجود اینکه افزایش ظرفیت بخش تولید را در دستور کار داریم، اما برای بخش مصرف هم باید فکری کرد.
وی ادامه داد: امیدوارم با تغییر ساختار تعرفه گذاری، به سمت بهینه‌تر مصرف کردن برق در کشور حرکت کنیم، اما بدون شک آن چیزی که مصرف را بهینه می‌کند، نهادینه شدن رعایت الگوی مصرف در فرهنگ مصرفی کشور است و در این بین، مردم و نوع نگرش آن‌ها به انرژی برق، محور اصلی بهینه سازی مصرف است.
حائری با بیان اینکه “برنامه ریزی برای پیک برق سال ۹۸ آغاز شده”، گفت: مدیریت تأمین و مدیریت تقاضا دو محور اصلی برنامه‌های ما برای پوشش پیک برق سال ۹۸ است و امیدوارم با اجرای دقیق برنامه ها، در تابستان ۹۸ شاهد بروز خاموشی نباشیم.

منبع: تسنیم