تعمیر و نگهداری

شرکت سنگ باد قادر به ارائۀ خدمات ذیل در حوزۀ تعمیر و نگهداری از نیروگاه‌های تجدید‌پذیر می‌باشد.

  • آموزش پرسنل فنی کارگاهی نیروگاه و پرسنل اداری دفتر مرکزی برای عیب یابی و حفظ راندمان کاری نیروگاه
  • تنظیم لیست انبار و درخواست اقلام مصرفی
  • ارائۀ خدمات فنی در سایت نیروگاه به‌صورت دوره‌ای و رفع عیوب مقطعی نیروگاه
  • نظارت بر حفظ راندمان تولید نیروگاه متناسب با میزان تولید پیش‌بینی شده و ارزیابی عوامل کاهش عملکرد