گروه اقتصادی تبدیل به برآیند صفر (Transform to Net Zero)

گروه اقتصادی تبدیل به برآیند صفر (Transform to Net Zero)

تبدیل به برآیند صفر

تبدیل به برآیند صفر

مایکروسافت، یونیلور، نایک به گروه اقتصادی تبدیل به برآیند صفر (Transform to Net Zero) پیوستند.

مایکروسافت ، یونیلور، نایک و شش غول چند ملیتی دیگر برای ایجاد ابتکار جدید با هدف کمک به کسب و کار در دستیابی به برآیند انتشار کربن صفر تا سال ۲۰۵۰ همکاری کرده اند. این گروه با نام “تبدیل به برآیند صفر” (Transform to Net Zero)، به عنوان بخشی از آرمانهای کلی خود برای بسترسازی یک اقتصاد جهانی بدون انتشار کربن، به توسعه و ارائه راهنمایی های عملی و علمی کمک خواهد کرد.

مایکروسافت، یونیلور و نایک،Starbucks ، Danone، مرسدس بنز، اپراتور حمل و نقلMaersk ، غول لوازم آرایشی Natura & Co و شرکت فناوری Wipro و همچنین صندوق دفاع غیرانتفاعی محیط زیست (EDF) با پشتیبانی سازمان کسب و کار برای مسئولیت اجتماعی(Business for Social Responsibility (BSR) به این گروه پیوستند. “تبدیل به برآیند صفر” تلاشهای خود را برای ارائه برنامه های علمی برای دستیابی به برآیند انتشار کربن صفر تا حداکثر تا ۲۰۵۰ متمرکز خواهد کرد.
در حالیکه در این اطلاعیه جزییاتی از سرمایه گذاری های که هر یک از اعضا انجام خواهد داد، ارائه می شود. چندین اصل از جمله تحقیقات، حاکمیت و نظارت، تعامل با سیاست و اطلاع رسانی عمومی پیشرفت ها، بیان شده است که تا سال ۲۰۲۵ تکمیل خواهد شد. خروجی های این گروه با هدف پیوستن شرکت های بیشتر به عنوان رهبر در این نوآوری، به طور گسترده در دسترس همه خواهد بود.
فرد کروپ، رئیس EDF با اظهارنظر درباره تأثیر احتمالی کمپین های جدید، گفت که این کمک خواهد کرد که شکاف بین “مشاغل که فقط در مورد عمل صحبت می کنند و آنهایی که در واقع کار را انجام می دهند” از بین برود.
این گروه در بیانیه ای گفت: “ما می دانیم که گروه های حاشیه نشین و جوامع کم درآمد بیشترین تأثیرات تغییرات آب و هوا را دارند.” بنابراین ، ما به ایجاد شرایط مورد نیاز برای دستیابی به راه حلهای مناسب، عادلانه و پایدار برای اقلیم برای همه جنس، نژاد یا مهارت کمک خواهیم کرد.

انتشار گاز های گلخانه ای ناشی از سوخت های فسیلی هزینه های زیادی در سراسر جهان داشته است. اخیراً شرکت های انفرادی چون غول فناوری اپل متعهد شده است تا سال ۲۰۳۰ به ۱۰۰٪ بدون انتشار کربن در کل زنجیره تأمین و خط تولید خود برسد. Jul 28, 2020

Sally

فیلم برآیند صفر چیست؟