تأمین قطعات و تجهیزات

شرکت سنگ باد بهمن شرق با بهره‌مندی از یک زنجیرۀ تأمین قدرتمند در حوزۀ تأمین تجهیزات نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور قادر به ارایۀ خدمات ذیل در حوزۀ تأمین تجهیزات نیروگاهی می‌باشد.

  • واردات قطعات و تجهیزات مصرفی نیروگاه
  • برگزاری مناقصه برای خدمات ترانزیت و ترخیص کالا
  • عقد قرارداد با تولید کنندۀ داخلی و یا خارجی
  • انجام کلیه امور ترخیص کاری برای تجهیزات مصرفی و احداثی نیروگاه
  • درخواست تخصیص ارز ترجیهی برای تأمین قطعات و تجهیزات