بهره برداری از نیروگاه

شرکت سنگ باد بهمن شرق قادر به ارائۀ خدمات ذیل در حوزۀ بهره‌برداری از نیروگاه‌های تجدید‌پذیر می‌باشد.

  • استخدام و آموزش پرسنل فنی در دوره‌های داخلی و خارجی متناسب با ظرفیت‌های نیروگاه
  • تولید لیست انبار و نظارت بر موجودی کالا و ثبت سفارش اقلام مصرفی نیروگاه
  • انجام کلیۀ امور ترخیص‌کاری برای تجهیزات مصرفی
  • کنتور خوانی، تنظیم و ارسال مدارک مالی به ساتبا
  • نظارت بر کیفیت عملکرد نیروی انسانی کارگاهی و پرسنل اداری نیروگاه
  • نظارت بر حفظ راندمان تولید نیروگاه متناسب با میزان تولید پیش‌بینی شده و ارزیابی عوامل کاهش عملکرد
  • حسابداری و تنظیم مدارک و اسناد مالی نیروگاه