امکان سنجی استفاده از ظرفیت تولید داخلی جهت حمایت از تولید ملی

 

آغاز مذاکرات جهت استفاده از ظرفیت تولید داخلی با شرکت مپنا مادر جهت استفاده از توربین های ۲٫۵ مگاوات در مزرعه بادی شرکت پدیده مرو زیست توسط مدیران ارشد مجموعه سنگ باد صورت گرفته است. به همین منظور اقدامات لازم، ارسال اطلاعات اولیه طرح برای واحد فروش شرکت مپنا مادر، صورت گرفته است.