اقدام اقلیمی آلمان

اقدام اقلیمی آلمان

اقدام اقلیمی آلمان

برنامه اقدام اقلیمی آلمان تا سال ۲۰۳۰

هدف سال ۲۰۳۰ اقدام اقلیمی آلمان کاهش۵۵ درصدی انتشار گاز های گلخانه ای نسبت به سطح سال ۱۹۹۰ است. به این معنی است که ۸۶۶ میلیون تن انتشار کربن در سال ۲۰۱۸ باید به مقدار ۵۶۳ میلیون تن در پایان دهه بعد برسد. تمام برنامه اقدامات آب و هوایی ۲۰۵۰ هر ساله توسط دولت ابلاغ می شود و بار ارزیابی به روی شانه یک وزارت خانه نهاده شده است. فرایند ارزیابی برای بیشترین شفافیت و بی طرفی، توسط کمیته خبره خارجی انجام میشود.

کابینه آب و هوایی که در ابتدا به صورت موقت بنا شد، به صورت دائمی خواهد شد و مسئولیت آزمودن اثربخشی، کارایی و دقت محاسبات را هر ساله به عهده دارد. این سازمان به طور مشترک تنظیماتی را انجام می دهد تا مطمئن شود هدف سال ۲۰۳۰ محقق می شود.

ساز و کار مالیات CO2

یکی از موارد برنامه اقدام اقلیمی آلمان، مالیات بر انتشار CO2 است که بر سیستم حمل و نقل و ساختمان اثر می گذارد. برنامه با قیمت ثابت ۱۰ یورو به ازاء هر تن CO2 در سال ۲۰۲۱ پیشنهاد شده بود که البته شورای دولت های ایالتی پیشنهاد ۲۵ یورو را مطرح کرده و هر ساله بر آن افزوده شود که به صورت زیر است.

۳۰ یورو در ۲۰۲۲

۳۵ یورو در ۲۰۲۳

۴۵ یورو در ۲۰۲۴

۵۵ یورو در ۲۰۲۵

فروشندگان انرژی ترجیع می دهد که این هزینه ها به سمت مصرف کننده ها کشیده شود و به طور مثال بر قیمت سوخت اضافه شود.

روند انتشار گاز های گلخانه در برنامه اقدام اقلیمی آلمان

روند انتشار گاز های گلخانه در برنامه اقدام اقلیمی آلمان

مکانیزم جبران برای شهروندان

هزینه اضافی تجدید پذیر(renewables surcharge) پولی است که مصرف کنندگان برق، ان را بر روی قبض خود می پردازند که در سال ۲۰۱۹ این مبلغ ۶٫۵ سنت به ازاء هر KWh بوده است. این هزینه صرف گسترش انرژی های تجدیدپذیر می شود و با گذر زمان کاهش می یابد.

درآمد ناشی از قیمت کربن و قبض های انرژی باید در زمینه اقدامات اقلیمی جدید صرف شود یا به عنوان جبران به شهروندان بازگردد. پیش بینی می شود درآمد ناشی از قیمت CO2 (CO2 pricing) از حمل و نقل و ساختمان به ۱۸٫۸ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۳ برسد. دولت اظهار داشته است که با افزایش قیمت سوخت های فسیلی و کاهش قیمت برق، تولید برق آسان تر می شود.

مسافرانی که بیش از ۲۰ کیلومتر تا محل کارشان فاصله است، ۳۵ سنت مالیات بیشتر به ازاء هر کیلومتر تا پایان سال ۲۰۲۶ باید پرداخت کنند. با افزایش درآمد های ناشی از این طرح ها قیمت برق کاهش خواهد یافت.

انرژی تجدید پذیر

بر مبنای برنامه اقدام اقلیمی آلمان، کسر انواع انرژی تجدیدپذیر از توان مصرفی از حدود ۳۸ درصد در سال ۲۰۱۸ تا ۶۵ درصد در سال ۲۰۳۰ افزایش خواهد یافت. توربین های بادی ساحلی نقش اصلی را در این هدف ایفا خواهند کرد. طرح تبدیل توربین های بادی کهنه با نو که به عنوان repowering شناخته می شود با این شرط اجرا می شود که فاصله توربین تا منطقه مسکونی ۱۰ برابر ارتفاع توربین باشد. دولت برای نصب ۷۰ گیگاوات توربین بادی ساحلی، ۲۰ گیگاوات فراساحلی و ۱۰۰ گیگاوات سلول خورشیدی تا سال ۲۰۳۰ فراخوان داده است.

سهم منابع انرژی در تولید برق در برنامه اقدام اقلیمی آلمان

سهم منابع انرژی در تولید برق در برنامه اقدام اقلیمی آلمان

برای مشاهده برنامه دولت آلمان برای کاهش انتشار گاز های گلخانه ای در زمینه حمل و نقل و مسکونی روی این لینک کلیک کنید.

مقالات بیشتر در مورد توربین بادی

میدان بادی

سایه باد

اتصال نیروگاه بادی

جهت باد غالب

اجزای توربین بادی

نصب توربین بادی

هزینه توربین بادی

ژنراتور توربین بادی

ارتفاع برج توربین بادی