اتمام خاکبرداری ۴ پروژه راه اندازی نیروگاه بادی در منطقه بادی خواف

طبق اعلام مدیر فنی شرکت سنگ باد خاکبرداری ۴ پروژه اول مشتریان خصوصی نیروگاه بادی شرکت آقایان: شمابادی – گرایلی – عقیلی نیا و خانم صفایی، در منطقه بادی خواف ( براکوه) به پایان رسیده است.

آقای مهندس زیرک زاده گفت: طبق آخرین هماهنگی ها، انجام فونداسیون پایه توربین ها صورت گرفته است و به زودی حمل فلنچ ها از شرکت صبا نیرو ( اولین توربین ساز بادی کشور )آغاز خواهد شد.