ابلاغیه جدید نرخ و شرایط خرید تضمینی برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر

ابلاغیه جدید نرخ و شرایط خرید تضمینی برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر

نوسانات ارزی در دو سال گذشته، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر که به عنوان صنعتی نوپا در کشور در حال رشد بود را کند و در مواردی حتی متوقف کرد. با آنکه هزینه‌های نصب و اجرای نیروگاه‌های خورشیدی و بادی و… حدود دو برابر شد، در نهایت سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق (ساتبا) بعنوان متولی سیاست‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی قیمت‌های خرید تضمینی برق را برای وزارت نیرو جهت تایید و ابلاغ ارسال کرد. این مصوبه جدید مورخ ۲۰ مهر ۹۸ توسط وزیر محترم نیرو امضا و بزودی ابلاغ خواهد شد.

متن مصوبه ماحصل برخی تغییرات پیش نویس اولیه در وزارت نیرو حاکی از جدول زیر برای نرخ‌های جدید خرید تضمینی برق تجدیدپذیر از نیروگاه‌های کمتر از ۱۰ مگاوات دارد:

 

ردیف انواع نیروگاه‌ها نرخ پایه خرید تضمینی برق

(ریال بر کیلووات ساعت)

۱ زیست توده لندفیل ۴۰۵۰
سایر فرآیندهای زیستی (بیوشیمیایی) از جمله: هاضم بی هوازی ۵۲۵۰
کلیه فرآیندهای حرارتی (ترموشیمیایی) از جمله: زباله سوزی، گازی‌سازی و پیرولیز ۵۵۵۰
۲ مزرعه بادی (با ظرفیت ۱۰ مگاوات و کمتر) ۵۴۶۰
۳ مزرعه خورشیدی (با ظرفیت ۱۰ مگاوات و کمتر) ۶۳۷۰
۴ زمین گرمایی (شامل حفاری و تجهیزات) ۶۳۷۰
۵ تولید برق از بازیافت تلفات حرارتی در فرآیندهای صنعتی ۳۷۷۰
۶ آبی کوچک

(به ظرفیت ۱۰ مگاوات و کمتر)

بر روی رودخانه‌ها (رودخانه‌ای یا جریانی) ۴۹۴۰
بر روی خطوط لوله انتقال آب و فاضلاب و تاسیسات جانبی سدها (پای سد و خطوط انتقال) ۴۲۲۵
۷ سامانه‌های پیل سوختی ۶۴۳۲
۸ توربین های انبساطی ۲۰۸۰

 

همچنین برای مولدهای مختص مشترکین برق تا سقف ظرفیت انشعاب و بعبارتی سامانه‌های کیلوواتی تجدیدپذیر، نرخ‌های خرید تضمینی برق تجدیدپذیر به شرح جدول زیر است:

 

ردیف مولدهای مختص مشترکین برق تا سقف ظرفیت انشعاب نرخ پایه خرید تضمینی برق

(ریال بر کیلووات ساعت)

۱ بادی (با ظرفیت ۱ مگاوات و کمتر) ۷۴۱۰
۱ خورشیدی با ظرفیت ۱۰۰ کیلووات و کمتر ۹۱۰۰
با ظرفیت ۲۰ کیلووات و کمتر ۱۰۴۰۰