آیین نامه اجرایی قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از برق

آیین نامه اجرایی قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از برق

آیین نامه اجرایی قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از برق

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و کشور و سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (۷) قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز -مصوب ۱۳۹۶- آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون مورد اشاره را تصویب کرد.

آیین نامه در این لینک قابل دسترسی است.